• 2
  • 3
  • 1(1)
  • Il·luminació d'estudi d'alt índex TLCI

    Il·luminació d'estudi d'alt índex TLCI

    Descripció del producte La sèrie de LED d'il·luminació d'estudi (Ra=98±2, Rf>90, Rg=100±2) amb un alt CRI, fidelitat i gamma de colors que milloren dràsticament l'aspecte dels objectes permetent que els colors apareguin clars i vius a la càmera. configuracions. Un alt índex de consistència de la il·luminació de televisió garanteix un excel·lent rendiment del color a les pantalles de visualització.Característiques principals ●Alt índex CRI/Rf/Rg (TM-30-15) ●R1-R15> 90 ●Alt índex TLCI Número de producte Tensió nominal Corrent nominal...